SenZaro bouwt verder!

SenZaro bouwt verder!

Na de aankoop van naast gelegen grond medio 2013, wordt een jaar later gestart met de bouw van 16.377 m2 kas op de locatie Galgeweg. Deze kas zal worden aangebouwd aan ‘Kas 3’, waardoor deze kas in oppervlakte en aantal teeltvakken wordt verdubbeld. Na de uitbreiding zal deze kas bestaan uit 40 identieke vakken van circa 824 m2, de totale oppervlakte komt hiermee (inclusief betonpad) uit op 33.657 m2. De totale productie-oppervlakte van SenZaro groeit hierdoor naar 10,3 ha. Technisch en optisch wordt de kas vrijwel hetzelfde uitgevoerd als de huidige kas, waardoor uiteindelijk niet is te zien dat de kas later is aangebouwd en het een mooi geheel vormt.

De kas wordt razend snel gebouwd en zal slechts 11 weken in beslag nemen, in week 21 wordt de eerste paal geslagen en rond week 32 zullen de eerste jonge plantjes in de grond gaan. Tevens wordt van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om extra wateropslag te creëren (circa 3.400 m3).

De beweegredenen voor de uitbreiding van kas 3 zijn: Constantere aanvoer van het geteelde ras ‘Anastasia’, efficiëntere energiehuishouding, efficiëntere arbeidsorganisatie en een betere benutting van de huidige machines. En uiteraard vinden we het ook gewoon leuk!

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en worden de diverse onderdelen van het project uitbesteed. Houdt onze site in de gaten om de bouw te volgen of volg ons op www.twitter.com/SenZaroBV en www.facebook.nl/thebloomingcompany

Bouw update 1

Na het ‘palen drukken’ en zetten van de betonnen gevelvoet, is de afgelopen 2 weken hard gewerkt om alle leidingen en kabels in de grond te krijgen. Dit betreft de hemelwater- en condenswaterafvoer, silo overstort, stadsverwarming, gietleiding, CO2-leiding en belichtingskabels. Er is voor gekozen om deze werkzaamheden voor de bouw van de kas te doen, zodat de installateurs van de kasinstallaties straks geen last hebben van graafwerkzaamheden en zodoende snel kunnen werken. Gelukkig bleef het vrij droog waardoor de graafwerkzaamheden spoedig zijn verlopen.

Bouw Update 2

De laatste 3 weken is er veel gebeurt, de kas staat overeind, oude gevel is omgezet en is alles beglaast. Inmiddels zijn alle installateurs bezig met hun werkzaamheden voor o.a. luchting, scherming, verwarming en elektra. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het afwerken van de aanbouwzijde. Zie foto met tekst toelichting…

Bouw Update 3

Afgelopen weken is hard gewerkt aan de verschillende installaties en is alles elektrisch aangesloten. Inmiddels is ook de kas de afgelopen 3 weken gefaseerd volgeplant, eind deze week staat de kas helemaal vol.

Meet our blooming beauties

Assortiment