Onze mensen

Plezier in het werk combineren met presteren en verantwoordelijkheid

Ook al kent SenZaro een hoog niveau van automatisering: mensen blijven onmisbaar in de bloementeelt. Het is vooral de kwaliteit van de medewerkers die de kwaliteit van onze bloemen bepaalt. Bij SenZaro hebben we daarom veel oog voor onze mensen. Ondanks een bescheiden personeelsbestand van ca. 30 medewerkers investeren we in een professioneel personeelsbeleid.

Voorop staat dat we willen presteren, maar dan wel in een bedrijf met een echte familiecultuur: die van de ‘SenZaro-familie’. Medewerkers werken hier in een plezierige, collegiale sfeer samen. We hebben oog voor de belangen van medewerkers, of ze nu vast of uitzendkracht zijn. Dit geldt niet alleen tijdens werktijden, ook privé zorgen we voor een goede omgeving voor onze (buitenlandse) medewerkers, in de vorm van kwalitatief goede huisvesting waarin onze medewerkers zich thuis voelen. Trouwens: ook veel uitzendkrachten werken al langere tijd voor ons bedrijf en zijn inmiddels doorgegroeid naar een vast contract. Ook kunnen mensen rekenen op verantwoordelijkheid, passend bij hun eigen kwaliteiten en ambities. Het is onze manier om mensen – goede mensen – te boeien en te binden. En met succes.

Die aandacht voor mensen moet ertoe leiden dat medewerkers graag bij ons werken en trots zijn op SenZaro als werkgever.

Kom bij de familie!