MVO

Ondernemen met de juiste balans tussen people, planet en profit

Als bedrijf staan we bij SenZaro met twee benen stevig in de samenleving. Daarom houden we ook rekening met de wereld om ons heen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een serieuze zaak en de basis om van onze omgeving de ruimte te krijgen om te ondernemen. De gewasbescherming voor de teelt is geïntegreerd, dat wil zeggen: maximaal biologisch, eventueel met gebruikmaking van middelen met een natuurlijke oorsprong. Het gebruik van chemische middelen is tot een absoluut minimum beperkt. Drainwater wordt opgevangen voor hergebruik.

Duurzaamheid

Op onze bedrijven zijn 3 WKK-installaties operationeel. Een WKK-installatie vergroot het rendement van kostbare energie. In tegenstelling tot een gas- of kolengestookte energiecentrale die een rendement behaalt van ongeveer 50% (de warmte wordt in rivieren geloosd), behaalt een WKK-installatie op een glastuinbouwbedrijf een rendement van bijna 100%. De warmte die vrijkomt bij de elektraproductie wordt volledig gebruikt om de kassen te verwarmen. De rookgassen die vrijkomen worden gezuiverd waarna er CO2 overblijft. Dit wordt in de kas geblazen en dient als bouwstoffen voor de planten. De geproduceerde elektra wordt gebruikt voor de belichting in de kassen. In perioden dat de belichting uit staat, wordt de stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Ook wordt er CO2 via het OCAP-leidingnet aangevoerd vanuit industriegebied de Botlek, als restproduct tijdens de productieprocessen van industriële bedrijven. En door de kassen goed af te schermen tijdens het gebruik van groeilicht, ondervindt onze omgeving geen lichthinder.

Voor mensen willen we een plezierige werkgever zijn. Eén die hun belangen onderkent en de werksfeer creëert waarin medewerkers kunnen gedijen. En ook in de wereld om ons heen willen we zichtbaar zijn. We zijn sponsor bij uiteenlopende evenementen, van het Varend Corso Westland tot de Ride for the Roses, van plaatselijke activiteiten tot goede doelen. SenZaro heeft de afgelopen jaren de volgende lokale, non-profit initiatieven gesteunt: Westland Cruisers (Stichting Westland Support Other Foundations), Team Westland (2014, 2015 en 2016), Westland Late Night (Team Westland), Handbalvereniging Quintus tbv nieuwbouw sporthal en sinds 2016 BC sponsor van voetbalvereniging Westlandia.

Onze bedrijven zijn dan ook MPS gecertificeerd, wat duidt op een milieubewuste productie van bloemen.

Meet our blooming beauties

Assortiment