Nasz zespół

Połączyć przyjemność pracy z wydajnością i odpowiedzialnością

Choć szklarnie SenZaro są w dużym stopniu zautomatyzowane, przy hodowli chryzantem nie możemy obyć się bez oddanych pracowników. Wysoką jakość kwiatów można uzyskać wyłącznie przy udziale wykwalifikowanego, zaangażowanego personelu. Dlatego SenZaro dba o swój zespół. Mimo że zatrudniamy zaledwie 30 osób, inwestujemy sporo środków, aby prowadzić w firmie profesjonalną politykę kadrową.

Naszym głównym celem są dobre wyniki, ale chcemy je uzyskiwać w firmie, w której panuje prawdziwie rodzinna kultura pracy – kultura „rodziny SenZaro”. Pracownicy pracują tu w miłej, koleżeńskiej atmosferze, a my dbamy o ich interesy, niezależnie od tego, czy należą do personelu stałego czy tymczasowego. Jesteśmy też dumni z tego, że niemal wszyscy pracownicy tymczasowi pracują już u nas przez dłuższy czas. Ważne jest też to, że pracownicy mogą liczyć na przydział obowiązków, które pasują do ich umiejętności i ambicji. To nasz, jak dotąd niezwykle skuteczny sposób na przywiązanie i utrzymanie w firmie ludzi – dobrych ludzi.

Pozytywnie na ducha zespołu wpływają też firmowe imprezy grillowe i wspólne wyjścia do miasta. Troska o pracowników musi skutkować tym, że ludzie chętnie u nas pracują i są dumni mając takiego pracodawcę, jak SenZaro

Dołącz do rodziny!