Odpowiedzialność społeczna

Prowadzenie działalności przy zachowaniu odpowiedniej równowagi pomiędzy personelem, środowiskiem i zyskiem

Firma SenZaro jest organizacją mocno zakorzenioną w społeczeństwie, dlatego przy prowadzeniu działalności dba też o otaczające ją środowisko. Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny społecznie jest istotną kwestią i stanowi podstawę przy wykorzystywaniu przestrzeni na potrzeby upraw. W naszej hodowli stosujemy ponadto integralną metodę ochrony roślin, wykorzystując w tym celu środki w jak największym stopniu biologiczne, ewentualnie pochodzenia naturalnego. Użycie środków chemicznych jest ograniczone do absolutnego minimum. Posiadamy też system umożliwiający przechowywanie i wykorzystanie deszczówki.

Z kolei nasza instalacja elektrociepłownicza pozwala na ograniczenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania i oświetlenia szklarni. W przeciwieństwie do elektrowni opalanych gazem lub węglem, których wydajność energetyczna wynosi 50% (nadmiar energii cieplnej jest zrzucany do rzek), instalacja elektrociepłownicza w szklarniach ogrodniczych zapewnia wydajność sięgającą niemal 100%. Ciepło uwalniające się przy produkcji energii elektrycznej zostaje w całości zużyte do ogrzania szklarni. Uwalniające się gazy spalinowe są oczyszczane i pozostaje tylko CO2, który jest wprowadzany do szklarni i zużywany w procesie fotosyntezy. Natomiast wytworzony prąd wykorzystuje się do oświetlenia szklarni. W miesiącach, w których sztuczne oświetlenie jest zbędne, energia elektryczna jest odprowadzana do sieci miejskiej.

Dwutlenek węgla jest też doprowadzany do szklarni przez sieć doprowadzającą organiczny CO2 do przyswajania przez rośliny (OCAP) ze strefy przemysłowej Botlek, jako produkt uboczny z ogrzewania zakładów przemysłowych. Staramy się też, aby sztuczne oświetlenie naszych szklarni nie było uciążliwe dla najbliższej okolicy, stosując w nich skuteczne zaciemnienie.

Chcemy być ponadto dobrym pracodawcą dla naszego zespołu; takim, który uwzględnia interes pracowniczy i tworzy klimat pracy sprzyjającemu rozwojowi pracowników. Podejmujemy również działania, aby zaistnieć w lokalnej społeczności. Dlatego sponsorujemy różnego rodzaju wydarzenia – począwszy od parady kwiatowej Varend Corso Westland, po lokalną charytatywną imprezę kolarską Ride for the Roses.

Oba nasze zakłady posiadają też certyfikaty MPS-A dla potwierdzenia, że nasze chryzantemy są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska.