Onze mensen

Plezier in het werk combineren met presteren en verantwoordelijkheid

Ook al kent SenZaro een hoog niveau van automatisering: mensen blijven onmisbaar in de bloementeelt. Het is vooral de kwaliteit van de medewerkers die de kwaliteit van onze bloemen bepaalt. Bij SenZaro hebben we daarom veel oog voor onze mensen. Ondanks een bescheiden personeelsbestand van ca. 25 medewerkers investeren we in een professioneel personeelsbeleid.

Voorop staat dat we willen presteren, maar dan wel in een bedrijf met een echte familiecultuur: die van de ‘SenZaro-familie’. Medewerkers werken hier in een plezierige, collegiale sfeer samen. We hebben oog voor de belangen van medewerkers, of ze nu vast of uitzendkracht zijn. Trouwens: ook de uitzendkrachten werken bijna allemaal al langere tijd voor ons bedrijf. Ook kunnen mensen rekenen op verantwoordelijkheid, passend bij hun eigen kwaliteiten en ambities. Het is onze manier om mensen – góede mensen – te boeien en te binden. En met succes.

Activiteiten zoals een barbecue, pizzaparty of een personeelsuitje komen de teamspirit ten goede. Die aandacht voor mensen moet ertoe leiden dat medewerkers graag bij ons werken en trots zijn op SenZaro als werkgever.